REV.: 19.04.2004

   
  Tycho Brahesdage ñ
  Tycho Brahe, som var en anerkendt og berømt dansk astronom, beregnede en lang række dage, som værende uheldige, og disse havde siden da, og langt op i tiden, været af stor betydning for almuen på landet.

Læs mere om Tycho Brahe
http://www.kb.dk/elib/lit/dan/brahe/dansktekst/biografi-da.htm
http://www.skaanskfremtid.dk/hist/tyge.html
http://www.mhs.ox.ac.uk/tycho/index.htm
   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
jan X X   X   X         X X               X                      
feb                     X           X X                          
mar X     X                   X X                                
apr                   X             X X                          
maj             X                     X                          
jun           X                                                  
jul                                 X       X                    
aug                                       X X                    
sep                               X   X                          
okt           X                                                  
nov           X                       X                          
dec           X         X             X                          
   
     
  OPDATERET 19.04.2004