januar

   

Søg på siden!

  1. januar
Nytårsdag
Dagen har intet navn i den officielle kalender, men benævnes alene årets første dag: Novi Annum Festum. Folkeligt er dagen ofte blevet kaldt Jesudag, eller Circumcisio Domini idet Jesus blev omskåret og navngivet i templet otte dage efter sin fødsel. (Luk. 2, 21).
  2. januar
Abel
Det er Evas søn, Abel der har lagt navn til dagen. Ifølge Bibelens 1. Mosebog, blev han dræbt af sin bror Kain.
  3. januar
Enoch
Dagen har navn efter den syvende af de urfædre fra Adam frem til Noah, som nævnes i Bibelens 1. Mosebog. Enoch siges at have været så from, at han blev hentet hjem til Gud da han var 365 år.
  4. januar
Metusalem
Metusalem var Enoks søn og opnåede ifølge 1. Mosebog den anselige alder af 969 år. Heraf udtrykket: Gammel som Metusalem.
  5. januar
Simeon
Simeon Stylites (græsk stylos - søjle) var den første og mest berømte af de nærorientalske søjlehelgener. Det fortælles, at han fra 422 til sin død i 459 tilbragte sit liv på en 20 meter høj søjle - for ikke at blive forstyrret af de mange pilgrimme og turister, der opsøgte ham i Antiochia. Simeon var kendt for sit asketiske liv. Han fastede i 40 dage ad gangen - uden mad og drikke.
  6. januar
Helligtrekonger
De hellige tre konger, der har givet dagen navn, er Balthasar, Kasper og Melchior, de tre vise mænd, som fandt Jesusbarnet. (Mat. 2.1).
  7. januar
Knud hertug
Erik Ejegods søn Knud med tilnavnet Lavard (brødgiver, herre på engelsk: lord) blev opdraget hos Skjalm Hvide på Sjælland og hos hertug Lothar i Sachsen, og blev myrdet ved Haraldsted 7. januar 1131 af sin fætter Magnus, søn af kong Niels, som havde udnævnt Erik til jarl/hertug af Sønderjylland i 1127. Der var borgerkrig indtil Knuds søn Valdemar I overtog magten i 1157.
  8. januar
Erhardt
Omkring år 600 kom den irske munk Erhardt til den tyske by Regensburg, hvor han senere blev biskop. Det fortælles, at den blinde hertugdatter Ottilia blev seende, da han døbte hende. Erhardt blev helgenkåret i 1052. Hans kranium opbevares i byens domkirke
  9. januar
Julianus
Mange hellige mænd har heddet Julianus, og én af dem var den kristne Julianus, som blev dræbt under kejser Diokletians kristenforfølgelser omkring år 300. Julianus og hans kone Basilissa omdannede deres hus i Antinoe i Egypten til kloster og hospital.
En anden led martyrdøden i Aleksandria i 200-tallet
  10. januar
Paul eremit
Paul eremit levede som eneboer i knap 90 år i den egyptiske ørken, indtil han døde 113 år gammel i år 341. Paul betegnes som den første kristne eneboer.
Han var en rigmandssøn der flygtede fra Theben (Egypten) inder Decius' kristenforfølgelser
  11. januar
Hyginus
Hyginus, blev pave i år 138 og blev fire år senere dræbt under Antonius Pius´s kristenforfølgelser. Han var den niende biskop/pave i Rom
  12. januar
Reinhold
Reinhold var i det 10. århundrede munk i klostret St. Pantaleon i Köln, og var så nidkær i sit opsyn med et byggearbejde, at stenhuggerne slog ham ihjel - og kastede liget i Rhinen.
  13. januar
Hilarius
Hilarius var biskop og kirkelærer fra Pointiers i Frankrig, hvor han døde i år 367. Han regnes for den vestlige kirkes første salmedigter
  14. januar
Felix
Sankt Felix undgik på mirakuløs vis at blive dræbt under kejser Decius' kristenforfølgelser 249-251. Legenden fortæller også, at Felix kunne gå på vandet
  15. januar
Maurus
Han var kobbersmedenes skytshelgen, Maurus blev af benediktinerordenens stifter, Benedikt af Nursia, sendt til Frankerriget, hvor han ifølge traditionen grundlagde klosteret Glanfeuil år 542, udførte undere og helbredte stumme og krøblinge
  16. januar
Marcellus
Den hellige Marcellus optræder ofte sammen med et æsel på middelalderens billeder. Marcellus var pave fra 307 til 309, men blev forvist og tvunget til at arbejde i en stald under kejser Maxentius' kristenforfølgelser
  17. januar
Antonius
Sidst i 1300-tallet blev der her i landet opført de første klostre for den hellige Antonius, bl.a. i Præstø. Han er en af 'ørkenfædrene' og ifølge legenden døde han som 115-årig i året 356. Bønner til Antonius kunne hjælpe mod helvedesild. I en middelalderbøn hedder der: "lad den onde ild slukkes og giv syge lemmer lise".
  18. januar
Prisca
Prisca var en 13-årig romersk jomfru, som blev kastet for løverne, men de rørte hende ikke, så hun blev i stedet halshugget.
  19. januar
Pontianus
Han blev pisket, gik å gloende kul, kastet for løverne, sultet og overhældt med flydende bly. Den kristne tro beskyttede ham mod  alt, indtil den hedenske dommer Fabianus lod ham halshugge.
  20. januar
Fabius og Sebastian
Fabian blev valgt til pave efter et tegn fra himlen. Omkring år 250 blev han halshugget under kejser Decius' kristenforfølgelser. Sebastian var en kristen soldat i kejser Diokletians livgarde. Han blev gennemhullet af pils - men overlevede. År 288 blev han pisket ihjel med knipler.
  21. januar
Agnes
Legenden om hellige Agnes, der døde omkring 300, er en af de ældste beretninger om oldkirkens martyrer. Hun havde rige forældre, men afviste alle ægteskabstilbud, fordi hun 'var Jesu brud'. En forsmået bejler anbragte hende i et bordel, men hendes hår voksede så kraftigt, at det skjulte hendes nøgne krop, og kundernes øjne blev yderligere blændet af et lysskær. Hun døde først da hun fik et sværd gennem halsen.
  22. januar
Vincentius
Ærkediakonen Vicentius af Zaragoza udstod de grusomste pinsler under kejser Diokletians kristenforfølgelser, men døde omsider (omkring år 300), d han blev gennemboret af lanser og ristet over sagte ild.
  23. januar
Emerentius
Emerentia blev stenet ihjel på veninden St. Agnes' grav. Her stod hun og skældte ud på de gudløse hedninge, som dræbte den hellige Agnes. Emerentia blev begravet ved siden af Agnes.
  24. januar
Timotheus
Timotheus, der var fra Lystra, det nuværende Konya i Tyrkiet, var elev af apostlen Paulus, som bl.a. skrev to af sine epistler til ham. Ifølge den oldkirkelige overlevering blev Timothius biskop i Efesus og tortureret ihjel omkring år 70. Mens mishandlingen stod på blev han trøstet af en engel og himlen åbnede sig.
  25. januar
Pauli omvendelse
Dagen hedder Pauli omvendelsesdag efter apostlen Paulus, der forfulgte kristne, indtil han blev omvendt. (Ap.g 9,1-18)
  26. januar
Polycarpus
Biskop Polycarpus af Smyrna blev udsat for tortur, da han ikke ville hylde kejserens hedenske guder. Menigheden skrev udførligt om hans pinsler, og beretningen om hans død er ét af de første, autentiske skrifter om et kristent martyrium.
  27. januar
Chrysostomus
Chrysostomus betyder "guldmund" og det tilnavn fik Johannes, som formulerede sig kompromisløst og åbenhjertigt. Han var patriark i Konstantinopel, men blev landsforvist og døde i 407. Hans prædikener fra Antiochia var af en sådan karat, at pave Pius udnævnte ham til kirkelærer i 1568.
  28. januar
Carolus Magnus
Carolus Magnus er det latinske navn for den store franske konge Karl den Store, som døde 28. januar 814. Frederik 6.´s fødselsdag 1786.
  29. januar
Valerius
Valerius var muligvis biskop i Saragossa. Christian 7.´s fødselsdag 1749.
  30. januar
Adelgunde
Adelgunde gik i kloster for at undgå tvangsægteskab. Senere grundlagde hun - og blev den første abbedisse på klosteret Maubeuge i Nordfrankrig.
  31. januar
Vigelius
Vigelius blev i 385 valgt til biskop i TrieNt, men efter et omfattende kirkebyggeri, drog han rundt i landet for at kristne de vantro. Han blev slået ihjel af hedninge i 405.