februar

  1. februar
Brigida
Den irske helgeninde Brigida grundlagde klostret i Kildare. Her levede hun ifølge legenden allerede fra 14-års alderen som eneboer i en hule under et egetræ. Brigida er Irlands skytshelgen - hun døde i 525.
  2. februar
Kyndelmisse
Den 40. dag efter Kristi fødsel blev i middelalderen fejret ved processioner med levende lys og blev derfor kaldt: Missa candelarum, lysmesse (latin candela - vokslys). Candelarum blev i folkemunde forvansket til Kyndelmisse.
  3. februar
Blasius
Blasius døde som martyr i år 316. Han var en af middelalderens 14 nødhjælpere, og alle med ondt i halsen bad til ham. Blasius blev halshugget.
  4. februar
Veronica
Legendens Veronica fra Jerusalem tørrede sveden af Jesu ansigt, da han var på vej til Golgatha. Oprindelig var det den 12. juli der var hendes festdag
  5. februar
Agathe
Den kristne Agnethe på Sicilien ville ikke gifte sig med den lokale statholder. Derfor blev hun fængslet og dræbt under tortur.
  6. februar
Dorothea
Den kristne Dorothea afviste omkring år 300 et frieri fra den lokale statholder, som kvitterede ved at lade hende halshugge. En tilskuer bad hånligt Dorothea om at sende ham blomster og frugt fra Kristi Have. Efter henrettelsen bragte en engel en kurv med roser og æbler.
  7. februar
Richard
I 720 drog den engelske konge Richardus sammen med sønnerne Villebaldus og Vunibaldus på en pilgrimsrejse til Rom, men kongen døde undervejs i Lucca i Toscana.
  8. februar
Corintha
I de første århundreder blev utallige kristne kvinder pint og plaget til døde, fordi de ikke ville ofre til de hedenske guder eller gifte sig men vantro mænd. Corintha mistede livet, da hun blev slæbt efter en hest.
  9. februar
Apollonia
Den kristne Apollonia blev først torteret og derpå levende brændt under kejser Decius' forfølgelser af de kristne i årene 249-251.
  10. februar
Scholastica
Scholastica var nonne og ifølge legenderne tvillingesøster til St. Benedict, som omkring 500 grundlagde Benediktinerklostret på Monte Casino. Bror og søster mødtes en gang om året til bøn og åndelig samtale.
  11. februar
Euphrosyne
For at undgå ægteskabet klædte Euphrosyne sig i mandetøj og levede i 36 år som en munk i et kloster tæt ved Alexandria.
  12. februar
Eulalia
Eulalia var kun 13, da hun i år 304 led martyrdøden i Spanien. Det fortælles, at hendes sjæl fløj til himmels i en dues skikkelse. Eulalia er skytshelgen for Barcelona.
  13. februar
Benignus
Benignus af Todi i Umbrien blev omkring år 300 ét af ofrene for kejser Diokletians forfølgelse af de kristne.
  14. februar
Valentinus
Der har været flere hellige Valentinuser, bl.a. en romersk præst som i 273 led martyrdøden, da han blev halshugget. Han sættes dog ikke i forbindelse med jordisk kærlighed, men det fortælles, at fuglene begyndte at parre sig på hans navnedag.
  15. februar
Faustinus
En uhistorisk legende fortæller, at de oldkirkelige martyrer Faustinus og hans bror Jovita blev pint med gloende jern og kastet for vilde dyr, der dog ikke rørte dem. Til sidst blev de halshugget.
  16. februar
Juliane
Juliane blev omkring år 300 tortureret og henrettet, fordi hun som 18-årig nægtede at gifte sig med sin hedenske forlovede. Hun havde nemlig omvendt sig til kristendommen.
  17. februar
Findanus
Findanus døde 603, og den irske abbed blev kendt for sin fromhed og strenge liv, som han og munkene på hans kloster Cloneenagh, opført af ham selv 548, førte der. Det siges om dem, at de levede af muggent brød og mudret vand, samt at hver eneste af dem levede som eneboere.
  18. februar
Concordia
Concordia var én af de oldkirkens martyrer, som omkom i år 250 under kejser Decius' kristenforfølgelser 249-251.
  19. februar
Ammon
Ammon, Zenon, Ptolomæus, Ingenuus og Theophilus var skabskristne soldater i den vantro kejser Decius' hær. Da en trosfælde under tortur var ved at svigte sin kristne tro, hjalp de ham - og afslørede at de også var troende. Derfor blev de omgående slået ihjel.
  20. februar
Eucharias
Efter et fromt og ydmygt klosterliv blev Eucharias biskop af Orleans i 719. Da Karl Martel, som besejrede maurerne, ville beslaglægge kirkens gods, satte Eucharias sig til modværge og blev derfor forvist til et kloster i Köln. Han døde i 738.
  21. februar
Samuel
Samuel udvalgte ag salvede kongerne Saul og David. (1 Sam. 1-25)
  22. februar
Peterts stol Reminiscere
Peters stol, er den høje tronstol som Peter fik i den kirke man byggede til ham, efter at han havde oplivede en dreng der havde været død i 14 år. Derpå omvendte han hele befolkningen i Antiochia. Han blev der i 7 år, som biskop, for siden at tage til Rom, hvor han blev den første pave.
  23. februar
Papias
Papias var biskop i Hierapolis i Frygien, hvor han led martyrdøden i 150.
  24. februar
Matthias
Matthias blev optaget blandt apostelene efter Judas Ischariot (Ap.g. 1,26). Om ham er der mange modstridene fortællinger. Han bliver både henrettet ved stening, halshuggelse, korsfæstet og Begravet i Rom. Andre at han døde en fredelig død.
  25. februar
Vctorinus
Vicrorinus blev som så mange andre henrettet under kristenforfølgelserne under kejser Decius (249-251).
  26. februar
Inger
Inger er ikke et helgennavn, om indkom i almanakken 1729, hvor det afløste Nestorius.
  27. februar
Leander
Leander var biskop i Sevilla, broder til St. Isidor. Han havde held til at omvende en lang rækkevisigoter, deriblandt kong Reccared. Død ca. 600. Navnet indkom igen i almanakken 1837, hvor det erstattede Procopius. 
  28. februar
Øllegaard
Øllegaard eller fra 1618 Heldvad. Måske mystikeren St. Hildegard fra Bingen, som var abbedisse i Diessenberg og Rupertsberg, men dennes festdag er 17. september. En anden Hildegard, død 783, Karl den Stores hustru, kan det måske også være. Ø´et er en fordanskning af Odalgart, som kendes osm helgennavn, men dog ikke denne dato.
  29. februar
Intet helgennavn er knyttet til denne dato.
I skudår flytter navnene fra 25., 26., 27. og 28. en dag, da skuddagen 24. ikke har noget kalendernavn. Jvnf. "Nøgle til Almanakken fra Københavns Universitet"