marts

  1. marts
Albinus
Albinus blev i 529 biskop i Angers og var så godgørende, at han allerede kort efter sin død blev betragtet som en helgen.
  2. marts
Simplicius
Simplicius var pave i Rom fra 468 til sin død i 483.
  3. marts
Kunigunde
Kunigunde var datter af grev Siegfried af Lützelburg. Hun ægtede i 999 hertug Henrik af Bayern, den senere konge og kejser Henrik 2. (se 12. juli). Hun døde 1033, efter at hun i mange år, efter Henriks død, havde været i klosteret Kaufungen i Hessen.
Tidligere havde dagen navn efter Lucius, martyrpaven der døde 254 og som var skytshelgen for Roskilde, da hans hjerneskal blev fundet i Rom og hjembragt til Roskilde i det 12. århundrede.
  4. marts
Adrianus
Adrianus var en kejserlig embedsmand i Nikomedien, som lod sig omvende, fordi han så og beundrede det mod, hvormed nogle kristne udholdt tortur. under grusomme pinsler døde han omkring år 300.
  5. marts
Theophilus
Biskop Theophilus i Cæsarea afholdt i 197 en synode i Palæstina. Her blev det besluttet, at den kristne påskefest skulle feres om søndagen - og ikke følge den jødiske kalenders påskefest.
  6. marts
Gotfred
Gotfred kom ind i almanakken før 1700. Han var kardinal i Rom omkring år 1100.
  7. marts
Perpetua
Som én af forlystelserne ved en kejserlig fødselsdag blev Perpetua og hendes kristne frue, Felicitas kastet for de vilde dyr. Da de to kvinder overlevede - trods svære kvæstelser, blev de dolket i halsen. Det skete i Karthago i omkring år 202.
  8. marts
Beate
Navnet Beate, der på latin betyder: Lykkelig, salig, kom ind i almanakken sidst i 1700-tallet.
  9. marts
40 riddere
40 riddere, der døde i 320, da de ikke efterkom kejserens ordre om, at alle soldater i den kejserlige hær skulle afskrive kristendommen. De mødte døden i en våge i en ellers tilfrosen sø, hvor de frøs ihjel.
  10. marts
Ædel
Ædel eller edels dag, der er ingen med dette navn i kirkehistorien. Navnet kom ind i almanakken i 1800-tallet, kan muligvis sættes i forbindelse med abbedissen Ethelreda, der levede i England omkring år 630
  11. marts
Thala
Martyrerne Thalus og Trophimus fra Laodikea i Frygien slap i første omgang fra kejser Diokletians kristenforfølgelser med livet i behold. Men da de fortsatte med at forkynde kristendommen, blev de korsfæstet. Frederik 9.´s fødselsdag 1899.
  12. marts
Gregorius
Selvom han var en velhavende romer, blev Gregorius munk, pavelig gesandt - og endelig pave i år 590. Gregorius' indsats inden for bl.a. mission, liturgi, munkevæsen og sjælesorg gav ham tilnavnet: Den store. Han regnes for en af de fire kirkefædre - de øvrige er: Antonius, Augistinus og Hieronymus.
  13. marts
Macedonius
Macedonius var ifølge legenderne en af oldkirkens hellige, som led martyrdøden omkring år 366, Da han lå på stegeristen og blev brændt for sine synder - han havde bl.a. væltet et afgudsbillede i et tempel - bad han om at blive vendt.
  14. marts
Eutychius
Eutychius blev martyrdræbt i Mesopotamien omkring år 740.
  15. marts
Zacharias
Zacharias var pave i Rom fra 741 til 752. Han styrkede sin position ved at anerkende Pippen den Lille som frankernes konge.
  16. marts
Gudmund
Gudmund er én af de få nordiske helgener, der er optaget i vores kalender. Han var biskop på Island fra 1201 til sin død i 1237. Ifølge legenden skete der mange undere ved hans grav, og han blev helgenkåret i 1315.
  17. marts
Gertrud
Gertrud. der var datter af Pippin den Ældre. fravalgte som ung ægteskabet og blev nonne i klostret Nivelles i Belgien, grundlagt af hendes mor i 640. Gertrud blev abbedisse i 652 og var kendt for sin lærdom og omsorg for syge, enker, pilgrimme og fanger. hun døde i 659.
  18. marts
Alexander
Alexander blev omvendt til kristendommen og blev først biskop i Kappadokien og siden i Jerusalem. Her oprettede han det store bibliotek, som Eusebius brugte, da han skrev sin kirkehistorie. Alexander døde omkring år 250. Frederik 3.´s fødselsdag 1609.
  19. marts
Joseph
Josef, tømmereren fra Nazareth og jomfru Marias mand, er skytsengel for alle snedkere, tømrere og brændehuggere.
  20. marts
Gordius
Omkring år 300 var Sankt Gordius officer i kejser Diokletians hær. Dagen er også helgendag for Cuthbert, der var biskop i Lindisfarne på Holy Island i Northumberland, han døde i 687
  21. marts
Benedictus
Den hellige Benedikt af Nursia også kaldet Benedictus, oprettede det første kloster Monte Casino i 529
  22. marts
Paulus
Sankt Paulus var en fransk biskop i 400-tallet, altså ikke apostlen af samme navn. Han fejres som helgen i Danmark og Norge men ikke i Sverige og Finland, som fejrer Sankt Viktor
  23. marts
Fidelis
Fidelis er juristernes skytsengel, han led martyrdøden under kejser Diokletians kristenforfølgelser i 300-tallet
  24. marts
Ulrica
Ulrica kom i almanakken i 1700-tallet, der findes ingen helgen men dette navn
  25. marts
Mariæ bebudelse
Der er denne dag 9 måneder til Kristi fødselsdag, og den er fejret siden det 5. århundrede da ærkeenglen Gabriel denne dag forkyndte det glade budskab om Kristi fødsel for Maria.
  26. marts
Gabriel
Gabriel er placeret her, trods det at hans festdag er 19. marts. Men siden 1729 har ærkeenglen Gabriel været tæt placeret dagen efter sin forkyndelse for Maria.
  27. marts
Kastor
Kastor skal have lidt martyrdøden enten 27. eller 28. marts i følge gamle almanakker over martyrer. Fast plads siden 1730. Ellers er der ingen viden om personen bag navnet.
  28. marts
Eustachius
Eustachius, som døde 625, var abbed i klosteret Luxeuil 613. Han udviklede St. Columbans klosterregel og missionerede i Bayern, hvor han døde efter megen modgang.
  29. marts
Jonas
Jonas, ikke den bibelske Jonas, men en kristen der sammen med sin broder Barachisus fik under den persiske konge Sapor 2.´s kristenforfølgelser lov til at besøge 9 kristne fanger i forsøget på at afsværge deres tro. Men Jonas blev selv omvendt og siden dræbt for sin tro. Der fortælles om ham, at han blev tortureret i forsøget på at få ham til at afsværge sin tro, ved at man lagde ham nøgen en hel nat i sneen, derefter at skære hans fingre og tæer af. Da dette ingen vikning havde savede man ham midt over og kastede ham i havet. Han døde 326 og hans navn indkom i almanakken 12. november, men fra 1700 altså 29. marts.
  30. marts
Quirinus
Quirinus var romersk tribun, der blev kristen da han som fangevogter for Alexander 1. oplevede to mirakler, bl.a. da han så at hans fange bevægede sig gennem lukkede døre og helbredte hans datter Balbina (se 31. marts). Quirinus blev derfor på kejserens befaling lemlæstet og dræbt ved halshugning ca. 120.
  31. marts
Balbina
Balbina (se 30. marts) var datter af Quirinus, og hun blev omvendt til kristendommen da hun mirakuløst blev helbredt ved at kysse St. Peters lænker. Hun henrettedes sammen med sin fader ca. 120. Frederik 5.s fødselsdag 1732.