april

  1. april
Hugo
Hugo blev biskop af Grenoble 1080 og blev en stærk reformivrig kirkeleder. Død 1132
  2. april
Theodosius
Theodasia var en ung pige fra Tyrus, der henrettedes da hun højt erklærede at hun var kristen, da hun henvendte sig til en kristen pige der var på vej til retterstedet, med ønsket om at hun skulle huske hende når hun kom frem til den evige glæde.
  3. april
Nicætas
Nicætas blev inspireret af en oldings liv som eneboer. Han blev abbed i klosteret Medikion i Bithynien 815. Han berømmedes for sit asketiske og fromme liv, han omkom under uroligheder i Konstantinopel 824.
  4. april
Ambrosius
Ambrosius var konsul i Milano, og blev under forberelsen til sin kristne dåb valgt til biskop i Milano. Hans betydning som en af de fire kirkefædre fik han på baggrund af sit arbejde som kirkepolitiker, kirkeleder, prædkant, sjælsørger, lærer og forfatter. Han døde 397.
  5. april
Irene
Irene den kriste jomfru der i Saloniki under kejser Dioklatians (284-305) kristenforfølgelser,  anklagedes for at være i besiddelse af kristne bøger, en anklage som hun vedgik. Derfor forsøgte man at få hende til at afsværge sin tro og til sidst brændt levende ca. 300.
  6. april
Sixtus
Sixtus, pave der efterfulgte Alexander i 117, led martyrdøden 126.
  7. april
Egesippus
Egesippius konvertede som jøde til kristendommen, og betragtes som kirkehistoriens fader. Han levede i pave Anicetus´ (Anacletius) tid og døde ca. 180.
  8. april
Janus
Janus er indkommet i almanakken 1724 i stedet for Dionysius der var biskop i Korinth og som døde ca. 180 som martyr. (se 9. oktober). Christian 9.s´fødselsdag 1818.
  9. april
Procopius
Procopius er der talrige af men ingen med helgendag 9. april, så måske er det i stedet for St. Prokorus, som nævnes i Ap.g. 6,5, som var nevø til St. Stephan.
  10. april
Ezechiel
Ezechiel var en af de gamle testamentes fire store profeter.
  11. april
Leo
Leo 1. den Store var pave 440-461, hvor han døde. Han var en nidkær over for den rette lære og bekæmpede alle der modsatte sig den rette tro. Han formåede at få hunnerkongen Attila i 452 til at undlade at plyndre og ødelægge Rom. Hans dødsdag er 10. november, men 11 april er dagen for hans skrinlæggelse under pave Sergius 1. (687-701).
  12. april
Julius
Julius var pave 337-352 hvor han døde. Han var en arg modstander af den arianske trosretning, og støttede patriarken Athanasius af Alexandria (se 9. maj). Christian 4.´ fødselsdag 1577.
  13. april
Justinus
Justinus død ca. 165, var søn af hedenske forældre i Samaria. Han lod sig døbe og virkede som prædikant, missionær og forfatter. Han blev henrettet med gift i Rom.
  14. april
Tiburtius
Tiburtius og Valerianus, hans broder, er knyttet til legenden om St. Cecilia (se 22 november). Legenden fotæller at den hedenske yngling Valerianus umiddelbart efter sit bryllup med den kristne jomfru Cecilia, på hendes opfordring opsøgte Urbanus (se 25 maj) og der ved et mirakel blev omvendt til kristendommen. Hjemvendt til sin brud så han en engel overrække hende kranse af liljer og roser, der fyldte rummet med en himmelsk duft. Tiburtius kunne også fornemme blomsternes duft, forundredes og lod sig omvende. De to brødre pådrog sig myndighedernes vrede ved at begrave de henrettede martyrer, og led selv samme skæbne som disse, da de blev anholdt, pisket og henrettet for deres tro. Deres lig blev begravet af St. Cecilia ca. 225.
  15. april
Olympia
Olympia og Maximus døde 250 i Corduena i Persien under kejser Decius´s (249-251) kristenforfølgelser. De blev pryglet med stokke og pisket med blykugler og fik til sidst hovederne knust med metalkøller. Christian 5.´s fødselsdag 1646.
  16. april
Mariane
Mariannes dag hed indtil 1722 Carisius, og St. Carisius blev sammen med otte trosfæller kastet i havet ved Korinth en påskedag i det 3. århundrede. Fra almanakken 1723 hed dagen Anna Sophie (Reventlow) Frederik 4.´s anden hustru. Hun indkom i almanakken 1721, men røg ud igen, så snart Frederik 4. var død.  Fra 1732 hed dagen Olympia, hvis rigtige navnedag er 15. april, som afløstes 1740 af Rigborrig, som ikke er et helgennavn, og først 1755 kom så Mariane til, og hun er givet ikke en helgen. Margrethe 2.´s fødseldag. 
  17. april
Anicetus
Anicetus var pave 140-166, hvorefter han døde. Han nævnes som martyr.
  18. april
Eleutherius
Eleutherius blev udnævnt til biskop i Illyrien, men han led martyrdøden ca. 130 under kejser Hadrian (117-138) inden kom til at virke, da han blev slæbt gennem byen, sammen med sin moder, anklaget for sin tro. Moderen overlevede, men halshuggedes straks derefter.
  19. april
Daniel
Daniel er én af de fire store profeter, hvis historie fortælles i Daniels Bog i Det Gamle Testamente
  20. april
Sulpicius
Sulpicius og Servilianus var to fornemme, romerske hedninge, som blev forlovet med kristne kvinder. De unge mænd blev omkring år 115 - i kejser Trajans regeringstid - angivet, dødsdømt og halshugget
  21. april
Florentius
Florentius kendes ingen med helgendag denne dag, trods mange helgener med dette navn.
  22. april
Cajus
Cajus var pave i Rom fra 283 til 296. Det fortælles, at han under kejser Diokletians kristenforfølgelser skjulte sig i en katakombe. Efter otte år under jorden blev han fundet og henrettet
  23. april
Georgius, Sct. Jørgen/Sct. Georg
Legenden fortæller, at den kristne Sankt George overvandt dragen, der terroriserede byen Selina i Libyen og hver dag krævede et menneskeoffer. Den lokale kongedatter stod for tur, men blev altså frelst af George. Han var en af middelalderens 14 nødhjælpere og bl.a. specialist i spedalskhed
  24. april
Albertus
Albertus var bøhmisk fyrstesøn der blev valgt som biskop i Prag. Han var ikke særlig effektiv som missionær i Ungarn, selv om han døbte kong Stefan. Han led endog den skæbne, at blive dræbt af de hedninger han skulle kristne i Preussen ca. 997. Hans lig blev bevogtet af en ørn og allerede 1000 valfartede kejser Otto 3. til hans grav i Gnesen.
  25. april
Marcus evangelist
Evangelisten Markus rejste i en periode rundt med apostlen Paulus, inden han skrev Markusevangeliet i Rom. Den Apokryfe overlevering fortæller, at han efter Peters død blev biskop i Aleksandria. Her blev han dræbt af hedninge, som slæbte ham gennem byen
  26. april
Cletus
Cletus var Roms tredje pave - efter Peter og Linus. Cletus døde omkring år 90
  27. april
Ananias
Den kristne munk Ananius, hans ledsager Abdaikla og flere andre blev omkring år 345 martyrdræbt - halshugget - i Persien
  28. april
Vilatis
Vilatis var en romersk embedsmand, som vedgik sin kristne tro, da han i Ravenna overværede henrettelsen af en kristen. Han blev fængslet, torteret og levende begravet omkring år 171
  29. april
Peter martyr
Selv om Peter Martyr tilhørte en slægt af kættere, indtrådte han i dominikanerordnen i 1221. Som prior i Como og inkvisitor i Milano, blev han berømt som prædikant og for sin energiske forfølgelse af kættere. Han omkom ved et attentat i 1252 og blev kanoniseret året efter
  30. april
Severus
Om den fromme italienske biskop Servius fortælles det, at han omkring år 400 kaldte en mand til live, så han kunne hjælpe sin enke mod glubske kreditorer