maj

  1. maj
Philip og Jacob
I Norden har man længe kaldt dagen for Valborgmesse, Voldermisse eller Valburgisdag. Navnet henviser til den engelske prinsesse og abbedisse Valborg, der døde i 779
  2. maj
Athanasius
Biskop Athanasius fra Alexandria beskrives som en lille mand med en stor åndelig styrke. Han måtte i mange år gemme sig i ørkenen, da han blev forfulgt af kejser Constantius. Athanasius, der døde i 373, regnes for en af de fire græske kirkeskribenter. Han var en for den teologiske antagelse, "at Sønnen var af samme væsen som Faderen"
  3. maj
Rogate (Korsmisse)
Korsmisse fejres til minde om kejserinde Helenes opdagelse af Kristi Kors i Jerusalem 326. Ifølge legenden tvang kejserinden en jøde til at udpege stedet
  4. maj
Florian
Under kejser Diokletians kristenforfølgelser (284-305) forsøgte officeren og embedsmanden Florian at befri 40 kristne, der ventede på at blive henrettet i Lauriacum (Lorch i Østrig). Florian blev pågrebet og kastet i floden med en møllesten om halsen
  5. maj
Gothard
Gothard voksede op i klostret Niederaltaich, og ved klosterets overgang til benediktinerordenen i 990 blev han prior og abbed. I 1022 blev Gothard biskop i Hildesheim, og han blev helgenkåret i 1131
  6. maj
Johannes ante portam
Dagen 'Johannes foran porten' beskriver den dag, evangelisten Johannes nægtede at ofre til guderne. Han blev sendt til Rom, hvor kejser Domitian lod ham kaste i kogende olie foran byporten Porta Latina (omkring år 95). Men Johannes steg ud af karret med kogende olie som fra et vederkvægende bad. Han fortsatte med at prædike i Rom, indtil han blev forvist til Patmos
  7. maj
Flavia
I føge legenden var Flavia Domitille kejser Vesasians barnebarn, og hun omvendte flere til kristendommen. Kejser Nerva forviste hende til øen Pandataria, hvor hun døde
  8. maj
Stanislaus
Stanislaus som i 1972(?) blev biskop i Krakau lyste kong Boleslav II i band, efter at han gentagende gange havde påtalt kongens grusomhed og ægteskabsbrud. Det brød kongen sig ikke om, så sammen med nogle soldater slog han Stanislaus ihjel. Efter drabet på Stanislaus - han blev helgenkåret i 1253 - lyste paven Polen i band
  9. maj
Caspar
Caspar var en af de hellige tre konger, og ifølge legenden var han en skægløs og rødmosset yngling. Hans gave til jomfru Maria og den nyfødte var røgelse
  10. maj
Gordianus
Den hedenske, romerske embedsmand Gordianus blev under kejser Julians kristenforfølgelser først i 360-erne omvendt til kristendommen, fordi han beundrede de kristnes tro og mod under tortur og fangenskab. Gordianus led samme skæbne i 262, da han blev halshugget efter grusomme pinsler
  11. maj
Mamertus
Mamertus blev valgt til biskop i Vienne i 461. Han var de franske ammers skytsengel
  12. maj
Pancratius
Pancratius blev kendt i Nordeuropa, da kejser Arnulf indtog Rom 12. maj 896 og tilskrev hende sejren, fordi hun havde bedt for ham og hans soldater
  13. maj
Ingenuus
Ingenuus var muligvis en kristen, romersk soldat, som sammen med trosfælder, led martyr døde under kejser Decius' kristenforfølgelser i årene 249-251
  14. maj
Kristian
14. maj har i almanakken haft navnet Kristian siden 1738
  15. maj
Sophie
Der er tale om to Sophier, en jomfru og en enke - (Sophie er græsk og betyder visdom). Jomfruen led omkring år 300 martyrdøden under kejser Diokletians kristenforfølgelser. Enken forlod under kejser Hadrians regering fra 117 til 138 Milano med sine tre døtre Fides, Spes og Caritas (tro, håb og kærlighed). Døtrene var kristne og blev pint ihjel. Moderen døde efter at have begravet dem
  16. maj
Sara
Sara var Abrahams kone, som i sin alderdom fødte ham sønnen Isak
  17. maj
Bruno
Bruno var søn af hertug Konrad af Kärnten, og han var bl.a. leder af faderens italienske kancelli og biskop i Würzberg. Bruno deltog i Henrik IIIs togt til Ungarn og omkom i Linz
  18. maj
Erik
Erik Jedvardson var konge i Sverige, og ifølge legenden var han en kristen idealkonge, som stod for et politisk stærkt og kirkevenligt styre. Ha blev dræbt af Magnus, en dansk kongesøn, som dræbte ham i en kirke Kristi himmelfartsdag
  19. maj
Potentiana
Den 16-årige Potentiana led sammen med sin søster st. Praxedis martyrdøden omkring år 160
  20. maj
Angelica
Ingen ved hvem Angelica var. Navnet kommer af det latinske angelus (engel), og navnet kom i almanakken først i 1700-tallet.
Islams grundlægger, Muhammed, menes født i Mekka denne dato i år 571
  21. maj
Helene
Helene var mor til kejser Konstantin den store, og fik dermed stor betydning. Hun lod sig døbe og byggede flere kirker, bl.a. Korskirken i Bethlehem og Apostelkirken i Konstantinopel
  22. maj
Castus
Castus og Aemilius to kristne unge mænd fra Karthago blev udsat for tortur under kejser Decius' kristenforfølgelser. De led martyrdøden omkring år 250
  23. maj
Desiderius
Der findes to helgener med navnet Desiderius:
1) var biskop i Langres i Champagne. Han blev dræbt i 364 af en germansk høvding, hvis krigerstamme truede bispestolen.
2) blev biskop i Vienne i Frankrig i 596, og dronning Brynhilde sørgede for, at han blev stenet ihjel i 608. Han havde påtalt hendes usædelige levned
  24. maj
Esther
Esthers historie fortælles i Esthers Bog i det Gamle Testamente. Den jødiske forårsfest purim holdes til minde om de jøder, hun reddede fra udslettelse under perserkongen Xerxes
  25. maj
Urbanus
Urbanus var pave fra 220-30 og sammen med andre kristne måtte han skjule sig i huler og katakomber. Da han endelig blev fanget, nægtede han at ofre til afguderne og blev tortureret og halshugget
  26. maj
Beda
Beda var en betydelig teolog, lærer og forfatter i middelalderens kristne kirke. Kronprins Frederik fødselsdag 1968.
  27. maj
Lucian
Ifølge beretningerne led Lucian og flere andre kristne martyrdøden i Tomi ved Sortehavet engang i 200-tallet
  28. maj
Vilhelm
Vilhelm, hertug af Gascogne var en af Karl den Stores betroede mænd. De kæmpede sammen mod maurerne i Spanien. Vilhelm døde 812 i et kloster, som han selv havde grundlagt
  29. maj
Maximinus
Maximinus var biskop i Trier 330-352 og udmærkede sig især som modstander af den såkaldte arianske udlægning af kristendommen. Han døde efter et besøg i Konstantinopel efter et forsøg på at bilægge striden mellem den østlige og vestlige kirke
  30. maj
Vigand
Vigand er formentlig identisk med den hellige Venantius af Arles, der døde ca. 370
  31. maj
Petronella
Petronella, der døde ca. år 100, er en af de autentiske oldkirkelige martyrer. Hun omtales som apostlen Peters datter, men det skal formentlig forstås som hans åndelige datter