juni

  1. juni
Nikomedes
Nikomedes var en romersk borger, der blev afsløret som kristen da han begravede den kristne kvindelige martyr Sankt Feliculas lig
  2. juni
Marcellinus
Marcellinus var en from kristen romer, som sammen med Petrus Exorsista blev halshugget ca. 304, medens Diocletian var kejser
  3. juni
Erasmus
------ Frederik 8.s fødselsdag 1843.
  4. juni
Optatus
  5. juni
Bonifacius
-------Grundlovsdag 1849. Kong Hans´s fødselsdag 1455.
  6. juni
Norbertus
Norbertus tilhørte en tysk adelsfamilie og levede et ubekymret verdsligt liv, indtil han som ca. 35-årig i 1115 under en ridetur med nød og næppe slap levende fra et lynnedslag og dermed grundlæggende ændrede sin livsførelse og lod sig præstevie
  7. juni
Jeremias
Jeremias er en af de fire store profeter i Det Gamle Testamente, b. la. kendt fra Jeremias Bog
  8. juni
Merdardus
Merdardus, der døde i 545, var biskop i Skt. Quentin og senere i Tournai. Merdardus er i Frankrig vinmarkernes beskyttet og alle bryggeres skytsengel
  9. juni
Primus
  10. juni
Onuphrius
Onuphrius, der døde omkring 400, var ifølge legenden en egyptisk fyrstesøn, der gav afkald på sin arveret dog at leve ca. 60 år som eneboer i et afsides klippekloster i Kappadonien
  11. juni
Barnabas apostel
Dagen har navn efter Barnabas apostel, der trods sit tilnavn ikke tilhørte apostlene, men han var tæt knyttet til Paulus og deltog i flere af hans rejser. Han blev siden fanget og dræbt på Cypern. Prins Henriks fødselsdag 1934.
  12. juni
Basilius
Basilius var en kristen munk, som led martyrdøden under Diokletians forfølgelser
  13. juni
Cyrillus
Dagen har formentlig navn efter den store kirkelærer biskop Cyril fra Aleksandria. Han døde i år 444
  14. juni
Rufinus
Rufinus og valerius var officerer i kejser Diokletians hær. Omkring år 300 blev de afsløret som kristne og derpå dræbt
  15. juni
Vitus
Den hellige Vitus blev af sin amme og lærer opdrager i den kristne tro, og han blev kendt for sin evne til at helbrede. Da hen ikke ville ofre til de hedenske guder efter at han havde kureret kejser Diokletians søn, blev han udsat for grusom tortur, indtil en engle befriede ham. Vitus var én af middelalderens 14 nødhjælpere - med epilepsi og kramper som speciale
  16. juni
Tycho
Tycho var i 400-tallet biskop i Cypern og blev bl.a. kendt for at bekæmpe den hedenske Afroditekult. Han fik tilnavnet 'undergøreren', fordi der skete mange mirakler ved hans grav
  17. juni
Botolphus
Botholphus grundlagde i 654 et kloster i Icanhoh, som muligvis er det nuværende Boston i Linconshire. Botolphus døde omkring 680 og Boston i USA er opkaldt efter ham
  18. juni
Leontius
Leontius var general i den romerske hær under kejser Hadrian (117-138) og blev fængslet, da han blev afsløret som kristen. Han ville ikke omvende sig og ofre til guderne og døde under tortur
  19. juni
Gervasius
Gervasius og Protasius var ifølge legenden tvillingebrødre, og de blev omkring år 300 martyrdræbt i Milano under kejser Diokletians kristenforfølgelser. Deres relikvier findes fortsat i kirken S. Ambrosio i Milano
  20. juni
Sylverius
  21. juni
Albanus
Præsterne Albanus og Theonestus blev sidst i det 4. århundrede sendt rundt i Europa for at bekæmpe den hedenske araianisme. Albanus blev halshugget omkring år 400, da vandalerne plyndrede byen Mainz
  22. juni
10.000 martyrer
En himmelsk stemme omvendte kejser Hadrians hærfører Achatius og mere end 9.000 mand fra hans hær i Alexandria. De nye kristne blev udsat for alverdens pinsler, men svigtede ikke deres tro. Til sidst blev de korsfæstet på et nærliggende bjerg, mens stemmer fra himlen trøstede dem
  23. juni
Paulinus
  24. juni
SanktHansdag
Hans er den danske form af navnet Johannes, og St. Hans er til ære for Johannes Døber, som ifølge Lukasevangeliet er seks måneder ældre end Jesus, og derfor har fødselsdag 24. juni. Kristendommen fejrede Johannes døber og Jesus på de 'førkristelige' festdage der var knyttet til solhverv
  25. juni
Prosper
St. Prosper af Regio Emilia var en ret ukendt helgen - som levede i det 5. århundrede og er begravet i St. Apollinaris kirke i Reggio
  26. juni
Pelagius
  27. juni
Syvsoverdag
Syv unge kristne i Efesus søgte under kejser Decius' kristenforfølgelser tilflugt i en hule i bjergene. Deres skjulested blev afsløret og lukket til med store sten, så de unge ville dø af sult og tørst. 200-300 år senere blev de store sten fjernet, de syv vågnede - men døde, da de havde erfaret, at kristendommen havde sejret
  28. juni
Caroline Amalie (Eleonora)
Caroline Amalie (1796-1881) var prinsesse af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg og blev i 1815 gift med den senere Christian 8..
  29. juni
Petrus Paulus
Apostlene Petrus og Paulus blev henrettet i Rom under kejser Nero - vistnok henholdsvis år 64 og 67. Legenden fortæller, at Nero gjorde dem ansvarlige for, at en hoftryllekunstner havde mistet sin magiske kraft og var faldet ned og havde slået sig ihjel
  30. juni
Lucina
Lucina var kristen og én af apostlenes disciple. Hun tog sig af andre kristne, besøgte dem i fængsler, bragte mad og var med til at begrave martyrer. Lucina døde omkring år 300