juli

  1. juli
Theobaldus
Theobaldus tilhørte en adelig familie, men valgte tidligt at leve som eneboer, først i Luxembourg, og efter pilgrimsrejser til Santiago de Compostella og Rom bosatte han sig i den italienske by Vicenza, hvor han blev præsteviet. Christian 2.´s fødselsdag 1481.
  2. juli
Matiæ besøgelse
Matiæ Besøgelse hentyder til Jomfru Marias besøg hos Elisabeth, Johannes Døberens mor, som man kan læse om i Lukasevangeliet kap. 1. 39-56. Pave Urban VI. gjorde dagen til helligdag i 1389, og det var den også i Danmark indtil 1770.
  3. juli
Cornelius
Cornelius er muligvis identisk med en romersk høvedsmand med samme navn i Cæsarea, og som man kan læse om i kapitel 10 i Apostlenes Gerninger.
  4. juli
Ulricus
Ulricus blev opdraget i klostret i St. Gallen og var i 50 år biskop i Augsburg (923-973). Talrige legender fortæller om hans omsorg for fattige og syge, kirke og klostergrundlæggelser og hans personlige indsats mod ungarernes angreb på byen. Ulricus blev helgenkåret i 993.
  5. juli
Anshelmus
Dagen kaldes Anshelmus efter skolastikeren og forfatteren, Ærkehertugen Anshelm af Canterbury.
  6. juli
Dion
Dagen er opkaldt efter Dion. men kilderne omtaler ingen helgen ved dette navn. Tidligere var dagens navn Hector og i 1685 Esther.
  7. juli
Villebaldus
Dagen har navn efter den engelskfødte munk Villebaldus, der var en af de første englændere, der drog på pilgrimsrejse til Jerusalem og siden blev biskop i Eichstätt i Bayern, hvor han døde omkring år 787. På denne dag holdes det traditionelle trekapløb i den spanske tyrefægterby Pamplona.
  8. juli
Kjeld
Dagen har navn efter Keld, en afledning af Kilian, navnet på en missionsbiskop i Würzburg, der ifølge legenden led martyrdøden i 689.
  9. juli
Sostrata
Dagen har navn efter Sostrata, der kom ind i almanakken i 1726, men hvorom der i øvrigt intet vides.
  10. juli
Knud
Dagen har navn efter kong Knud den Hellige (ca.1040-86), Der i 1086 blev dræbt foran højalteret i Sankt Albani kirke i Odense i forbindelse med et bondeoprør. Broderen Erik Ejegod arbejdede ivrigt for dyrkelsen af Knud, som blev helgenkåret i år 1101. Der er intet historisk der skulle godtgøre at denne Knud skulle være særlig hellig, tværtimod.
  11. juli
Josva
Josva er den gammeltestamentlige helteskikkelse, der ledsagde Moses da de første Israels folk ind i det forjættede land, og siden blev hans efterfølger. Han har fået sin plads i almanakken 1732.
  12. juli
Henrik
Dagen har navn efter den tysk-romerske kejser Henrik (973-1024), der oprettese bispedømmet Bamberg og lod opføre talrige kirker og klostre I 1152 blev Henrik kanoniseret af pave Eugen III.
  13. juli
Margarethe
Dagen har navn efter Margarethe, der i en legende fra 800-tallet omtales som martyr i Antiochia. I sit fængsel mødte hun først en drage, der ville opsluge hende, men som forsvandt, da hun gjorde korsets tegn. Dernæst mødte hun Djævelens overmand Beelzebub, der straks mistede sin magt ved synet af hende.
  14. juli
Bonaventura
Dagen har navn efter den kardinalbiskop Bonaventura (1221-74), der var en af skolastikkens største teologer. Han blev helgenkåret i 1482.
  15. juli
Apostlenes deling
Dagen kaldes Apostlenes deling, fordi apostlene ifølge en middelalderlig tradition skiltes for i henhold til Mattæusevangeliets kapitel 28 vers 19: at gå hen og gøre alle folkeslagene til mine disciple.
  16. juli
Susanne
Dagen har navn efter den gammeltestamentlige kvindeskikkelse Susanne, der var gift med Jojakim i Babylon, hvor hun uretmæssigt blev anklaget for utugt efter at have nægtet et par dommere, der havde beluret hende i badet, sin gunst. Hun blev reddet ved profeten Daniels mellemkomst. Ved lidt havde han afsløret de to dommere.
  17. juli
Alexius
Dagen har navn efter tiggernes, pilgrimmenes og bæltemagernes skytshelgen. Alexius, der som ung forlod sit rige romerske hjem skænkede alt, hvad han ejede til de fattige og indledte et liv som tigger.
  18. juli
Arnolphus
Dagen har navn efter biskop Arnolphus af Metz. Han døde som eneboer på denne dag omkring år 641, og derefter skete der flere undere ved hans grav.
  19. juli
Justa
Dagen har navn efter pottemagerske fra Sevilla, der omkring år 300 ødelagde et afgudsbillede, ifølge legenden ved hendes og søsteren Rufinas bønner. Hun omkom under tortur, men Rufina stranguleredes i fængsel. Med årgang 1700 af almanakken fortrængte Justa sin søster fra pladsen 19. juli.
  20. juli
Elias
  21. juli
Evenus
  22. juli
Maria Magdalene
  23. juli
Appolinaris
Dagen har navn efter den oldkirkelige helgen, martyren Appolinaris. Ifølge en tradition var han discipel af apostlen Peter, der sendte ham til Ravenna, hvor han blev biskop.
  24. juli
Christina
Dagen har navn efter den smukke og kristne pige Christina, der led martyrdøden under store pinsler. Christina-legenden knytter sig til to helgeninder, nemlig Sankt Christina af Tyrus og Sankt Christina af Bolsena.
  25. juli
Jakobus
Dagen har navn efter apostlen Jakob den Ældre, søn af Zenedæus ved Genesereth Sø. Han var den første af apostlene der led martyrdøden.
  26. juli
Anna
Dagen har navn efter jomfru Marias mor Anna, der efter mange års ufrugtbart ægteskab med Joakim og talrige bønner blev gravid gennem et kys fra Joakim. Efter hans død blev hun gift to gange og i begge ægteskaber fik hun en datter ved navn Maria, hvoraf en blev mor til apostlen Jakob den Yngre og en anden blev mor til apostlene Jakob den Ældre og Johannes.
  27. juli
Martha
Dagen har navn efter Maria Magdalenes søster, Martha, omtalt i Lukasevangeliets kapitel 10. Ifølge legenden fulgte hun sine søstre til Marseille, hvor hun oprettende et kloster og levede sammen med andre ligesindede kvinder i 30 år.
  28. juli
Aurelius
Dagen har navn efter Aurelius fra Cordoba i Spanien. Både han og hustruen Natalia var ud af blandede spansk-mauriske ægteskaber og blev som kristne halshugget efter ordre fra den mauriske emir.
  29. juli
Oluf
  30. juli
Abdon
  31. juli
Germanus