august
  1. august
Peters fængsel
  2. august
Hannibal
  3. august
Nikodemus
  4. august
Dominicus
  5. august
Osvaldus
  6. august
Kristi forklarelse.
  7. august
Donatus
Dagen har navn efter Donatus i Arezzo, der blev halshugget omkring år 380, fordi han under en kristenforfølgelse havde bebrejdet den lokale præfekt, at han havde forladt den kristne tro
  8. august
Ruth
Dagen har navn efter Naomis fromme svigerdatter, den gammeltestamentelige Ruth, hvis historie fortælles i Ruths Bog. I Sverige flages der for dronning Silvias navnedag
  9. august
Romanus
Dagen har navn efter den oldkirkelige martyr Romanus, der lod sig omvende til kristendommen ved at se Laurentius' standhaftighed under tortur
  10. august
Laurentius
Dagen har navn efter den hellige Laurentius, der døde som martyr i Rom år 258, fordi han nægtede at udlevere kirkens skatte til den romerske kejser
  11. august
Herman
Dagen har siden almanakken for 1686 båret navnet Herman, som dog ikke er noget helgennavn. I Norge og tidligere i Danmark mindes man den oldkirkelige martyr Tiburtius (død ca. 300)
  12. august
Clara
Dagen har navn efter vaskekonernes skytshelgen, ordensstifteren Clara (1193-1243), der grundlagde clarissernes nonneorden i henhold til franciskanernes regler. Det første danske Clara-kloster stiftes i Roskilde i 1256, heraf Klareboderne
  13. august
Hippolytus
  14. august
Eusebius
Dagen har navn efter Eusebius, et navn, som knyttes til flere helgener, hvoraf to led martyrdøden under romernes kristenforfølgelser
  15. august
Mariæ himmelfart
Dagen hedder Mariæ himmelfart, på latin Assumptio Beatae Mariae, som fejres i en katolske kirke til minde om den dag, da jomfru Maria døde, og Jesus, fulgt af engle, patriarker, martyrer, bekendere og jomfruer, tog hendes sjæl med op til himlen. Legenden fortæller at Jesus vendte tilbage tre dage senere sammen med ærkeenglen Mikael. De bar hendes legeme til paradis, hvor hun blev kronet til himmeldronning. Perioden mellem Mariæ himmelfart og Mariæ Fødselsdag 8. september betegnes Mariemesse eller Vor Frue dage
  16. august
Rochus
Dagen har navn efter Rochus (ca. 1350-79), der under pilgrimsfærd og ifølge legenden helbredte pestramte, ved at gøre korsets tegn, hvorfor han i slutningen af 1400-tallet afløste Sankt Sebastian som den store pesthelgen
  17. august
Anastatius
Dagen har navn efter biskop Anastatius, der ifølge en fortælling var en dalmatinsk soldat, der blev (martyr) dræbt for sin kristne tro under kejser Diokletians kristenforfølgelser
  18. august
Agapetus
Dagen har navn efter martyren Agapetus, der blev torteret under kejserne Decius, Valerians og Diocletians kristenforfølgelser og halshugget omkring 300
  19. august
Sebaldus
Dagen har navn efter Nürnbergs skytshelgen Sebaldus, om hvem der bl.a. fortælles at han var en kristen kongesøn, muligvis fra Danmark. Han drog til Paris for at studere, men forlovede sig med en prinsesse, som han imidlertid forlod på bryllupsnatten for at begive sig til Rom. Siden levende han sig som eneboer nær Nürnberg
  20. august
Bernhard
Dagen har navn efter klostergrundlæggeren Bernhard af Clairveux (1090-1153), der i 1115 grundlagde klosteret i Clairvaux i Frankrig, hvorfra der i de følgende år udgik en lang række klostergrundlæggelser. Han blev kanoniseret i 1174
  21. august
Salomon
Dagen har navn efter Davids søn, kong Salomon, også kaldet Salomo. Han var konge i Israel i 900-tallet f.Kr.
  22. august
Symphorian
Dagen har navn efter den unge kristne mand Symphorian fra det romerske Gallien, der led martyrdøden ved halshugning i 179
  23. august
Zakæus
  24. august
Bartholomæus
Dagen har navn efter apostlen Bartholomæus, der var berømt for sin evne til at helbrede syge og besatte, og som fik et frygteligt endeligt, da han blev flået levende og derefter korsfæstet
  25. august
Ludvig
Dagen har navn efter den franske kong Ludvig (Luis) den Hellige (1215-70), der stod i spidsen for to korstog og blev kanoniseret i 1297
  26. august
Irenæus
Dagen har navn efter Irenæus, der omkring år 258 blev kastet i en brønd og kvalt, Fordi han havde givet liget af den hellige Concordia en kristen begravelse
  27. august
Gebhardus
  28. august
Augustinus
Dagen har navn efter den nordafrikanske kirkefader Augustinus (354-430), der udformede læren om arvesynden og understregede behovet for guds nåde. Han har givet navn til augustinernes tiggermunkeorden
  29. august
Johannes' Halshuggelse
Dagen har navn efter halshuggelsen af Johannes Døberen
  30. august
Benjamin
Dagen har navn efter Benjamin, der var den gammeltestamentlige patriark Jakobs yngste søn med Rakel
  31. august
Bertha