september

   
Søg på siden!
  1. september
Ægidius
Dagen har navn efter Ogidius, der var født Grækenland men slog sig ned som eremit i Provence, han levede af mælken fra en hind der besøgte ham. Han byggede klosteret Saint-Gilles ved sin hule i skoven og levede der som abbed til sin død i 720. Han regnes for en af nødhjælperne og var berømt for at hjælpe lamme. kræftsyge og ammende mødre
  2. september
Elisa
Dagen har navn efter Elisa. Ifølge det gamle testamentes 1. og 2. Kongernes bog udså og salvede profeten Elias ham som sin efterfølger, inden han for til himmels i en ildvogn forspændt af ildheste
  3. september
Seraphia
Dagen har navn efter Seraphia, der var en kristen slavinde fra Syrien. Hun omvendte sin herskerinde - Sankt Sabina - i Umbrien til kristendommen og måtte udstå mange forfølgelser, før hun i omkring år 120 blev halshugget
  4. september
Juliane Marie
Theodosia
Juliane Marie, født 4. september 1709, var kong Frederik 5.´s anden dronning. Dagen har også navn efter Theodosia, der i en alder af 17 år hjalp og trøstede andre kristne, som skulle henrettes. Man skar hendes ene bryst af og druknede hende. Derfor blev hun martyr.
  5. september
Regina
Dagen har navn efter Regina, der var en ung pige fra alise-Sanint-Reine i Østfrankrig. Omkring år 300 blev hun fængslet, tortureret og martyrdræbt for sin kristne tro
  6. september
Magnus
Dagen har navn efter Magnus - død ca. 750. Efter at have levet som eneboer ved Sankt Gallen begyndte han at missionere i Bauern, hvor han grundlagde Benediktinerklosteret Sankt Mang i Füssen. Det fortælles bl.a. at han overvandt en drage og med Sankt Gallus stav fordrev både bjørne og slanger
  7. september
Louise
Dagen har navn efter Robert, som ikke er noget helgennavn. Det afløste i 1928 Regina
  8. september
Mariæ fødselsdag
Dagen har navn efter Jomfru Marias fødsel. På denne dag ni måneder efter Mariæ Undfangelse (8. december) fejrede man tidligere mindet om Jomfru Marias fødsel. Dagen kaldes også Vor Frue Dag eller Moermisse
  9. september
Gorgonius
Dagen har navn efter Gorgonius, en oldkirkelig martyr der led døden omkring år 300 under kejser Diocletians kristenforfølgelser
  10. september
Burchardt
Dagen har navn efter Burchardt fra Wessex, Der drog til Tyskland for at bistå Bonifatius med missionsarbejdet i landet. Han blev biskop af Würzburg og skal bl.a. have støttet Pipin den Lilles krav på Frankrigs trone. Han døde i 754
  11. september
Hillebert
  12. september
Guido
  13. september
Cyprianus
  14. september
korsets
ophøjelse
I 614 ødelagde den persiske konge Chosroes 2. Gravkirken i Jerusalem og bortførte Kristi kors, der opbevaredes som et enestående relikvie.
  15. september
Eskild
Dagen har navn efter Eskild, som muligvis refererer til Sankt Eskild, der som missionær i Sverige blev stenet ihjel af befolkningen i Eskilstuna omkring år 1080. Byen er opkaldt efter han
  16. september
Euphemia
Dagen har navn efter Euphemia. en gudfrygtig rådsherredatter fra Chalcedon, der led martyrdøden under kejser Diokletians kristenforfølgelser omkring år 300, overleveringerne om hendes dødsmåde er forskellige
  17. september
Lambertus
Dagen har navn efter Lambertus, der var biskop af Maastricht og var en energisk missionær. Omkring 705 blev han dræbt i sit hjem af nogle franske stormænd, muligvis fordi han havde anklaget en af dem for blodskam og hor
  18. september
Titus
Dagen har navn efter Titus. Der findes flere helgener med dette navn. Én Titus var således apostlen Paulus' sekretær og blev to gange sendt fra Efesus til Korinth. Da Paulus drog til Kreta, ordinerede han Titus som biskop
  19. september
Constantia
Dagen har navn efter Constantia, som kom ind i kalenderen år 1700, navnet er ikke noget helgennavn. Før 1700 var dagens navn Micleta Mideta eller Sankt Miletus (død ca. 470 - biskop i Trier)
  20. september
Tobias
Dagen har navn efter Tobias. Der er skrevet om Tobias og faderen Tobit i de gammeltestamentlige apokryfe (dvs. de ikke af kirken anerkendte) skrift, Tobits bog, skrevet ca. 200 år f.Kr.
  21. september
Matthæus
  22. september
Mauritius
  23. september
Linus
  24. september
Tecla
Dagen har navn efter Tecla. Den smukke Tecla, der blev omvendt til den kristne tro, da hun havde hørt apostlen Paulus prædike i Tyrkiet. Efter at have været udsat for utallige forfølgelser levede hun et fromt eneboerliv i en hule i Seleukia, hvor hun døde ca. år 100.
  25. september
Cleophas
Dagen har navn efter Kristi discipel Cleophas, der ifølge Lukasevangeliet var en af de to disciple som Kristus åbenbarede sig for under deres rejse til Emmaus
  26. september
Adolph
Dagen har navn efter Sankt Adolph. Han og broderen Johannes var sønner af en kristen mor og muslimsk far. Efter faderens død anmeldte hans familie brødrene for deres kristne tro - de blev begge henrettet ca. 824
  27. september
Cosmus
  28. september
Venceslaus
  29. september
Sankt Michael
Dagen har fået navn efter ærkeenglen Michael, som ikke er en helgen. Han nedkæmper i Johannes' Åbenbaring, djævelen i skikkelse af en drage, som han kaster ned på jorden. Pave Leo 1. inviede kirken S. Michele i Rom på denne dag.
Dagen er blevet fejret som helligdag indtil 1770, hvor den som så mange andre fjernet og lagt sammen på en enkelt bededag.
På dagen har man herhjemme i middelalderen holdt høsttakfest, hvor alle som havde været med til høsten, blev indbudt, og de fattige fik Mikkelskorn. Dagen var tidligere skifte- og flyttedag. Mikkeldag sluttede sommeren. Læs mere om Mikkelsdag
  30. september
Hieronymus