oktober
  1. oktober
Remigius
Remigius (ca. 438-533) ydede som biskop i Reims en stor indsats for den kristne tros udbredelse og organisatoriske opbygning
  2. oktober
Ditlev
Ditlev, ikke et helgennavn, indkom i almanakken 1725
  3. oktober
Mette
Mette, ikke et helgennavn, indkom i almanakken 1725
  4. oktober
Franciscus
Franciscus, død 1226. Under en ekstase fremkom der fem ar magen til de fem Kristi sår på hans krop.
  5. oktober
Placidus
Placidus, død ca. 550
  6. oktober
Broderus
Broderus, ikke et helgennavn. Tidligere Fides, som led martyrdøden ca. under kejser Diokletians kristenforfølgelser. Frederik 7. fødselsdag.
  7. oktober
Amalie
Amalie, ikke et helgennavn. Afløste St. Birgitta af Vadstena død 1373, birgittinerordenens stifter.
  8. oktober
Ingeborg
Ingeborg, ikke et helgennavn
  9. oktober
Dionysius
Dionysius, død ca. 258, biskop. Om hvem legenden fortæller, at han efter sin henrettelse, som kristen, bar sit hoved flere kilometer fra Montmartre 'martyrbjerget' i Paris til St. Denis.
  10. oktober
Gereon
Gereon, død ca. 300, som helligedes allerede i 400-tallet i Køln
  11. oktober
Intet navn i den nuværende almanak, da Frederik 4.s fødselsdag fortrængte Maria moderskab, tidligere Burchhardt, som nu er 10.09.
  12. oktober
Maximilian
Maximilian, død ca. 285. Halshugget for sin tros skyld
  13. oktober
Angelus
Angelus, ingen kendte helgener med relation til denne dato, indkom i almanakken 1700
  14. oktober
Calixtus
Calixtus, død ca. 222. Han prædikede fra fængslet, hvori han var sat på grund af sin missioneren, han ophørte først med sine prædikener da man bandt en sten om halsen på ham og kastede ham i en brønd.
  15. oktober
Hedevig
Hedevig, død ca. 1243, datter af grev Berthold 4. Andechs i Bayern. Da hendes søn hertug Henrik 2. faldt i felttog mod tatarerne 1241, tog hun i klosteret Trebnitz.
  16. oktober
Gallus
Gallus, død 640. Hans fromhed til trods afslog han adskillige tilbud om høje kirkelige poster og døde i sin celle, hvori han også begravedes. Hen over denne rejstes senere klosteret St. Gallen.
  17. oktober
Florentinus
Florentinus, død ca. 525. Biskop i Orange i Vaucluse, ud over deltagelse i et par kirkemøder vides intet om ham.
  18. oktober
Lukas evangelist
Lukas evangelist, forfatteren til Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger. Han sluttede sig omkring 50 til Paulus og rejste med ham. Hans relikvier ligger siden 356 i Apostelkirken i Konstantinopel, i dag Istanbul.
  19. oktober
Balthasar
Balthasar, en af de Hellige Tre Konger, skægget og mørklødet, måske fra Afrika, som bragte Jesus Myrra. Indkom i almanakken 1729.
  20. oktober
Felicianus
Felicianus, død ca. 250. Efter 56 års bispegerning i Rom fængsledes han af kejser Decius '249-251', men døde på vejen til Rom efter tortur.
  21. oktober
11000 jomfruer
11.000 jomfruer, en legende der opstod i Køln omkring fundet af en grav nær den gamle Ursulakirke 1106. Disse 11.000, rettelig 11 skulle have ledsaget den unge britiske fyrstinde som på vejen hjem fra pilgrimsrejse til Rom blev overfaldet og henrettet.
  22. oktober
Cordula
Cordula, en af de 11.000 jomfruer, omtalt 21.10, som nægtede at overgive sig til sin skæbne og gemte sig, men siden overvandt sin fejhed og lod sig indfange af hedningene og blev dræbt med et spyd. Hendes relikvier henlagdes 1278 i Johanniterkirken i Køln.
  23. oktober
Søren
Søren, den fordanskede udgave af navnet Severinus, som var biskoppen i Køln St. Severinus, død ca. 400, som var kildehelgen ved kilderne i Gl. Rye og Holmstrup.
  24. oktober
Proclus
Proclus, død 446, biskop af Cyzicus, men som afsattedes på grund om sin opfattelse af Kristi to naturer. Hans prædikener er dog stadig i brug ved forskellige kristne højtider. - F.N. dag. F.N.´s statutter blev udarbejdet maj-juni 1945. Valdemar Atterdag døde på Gurre omkring 55 år gammel i 1375. 
Tycho Brahe døde i Prag 54 år gammel i 1601. 
Forfatteren Gustav Wied tog sit eget liv, 56 år gammel i 1914.
  25. oktober
Crispinus
Crispinus, død ca. 300. Flygtede fra kejser Diokletians kristenforfølgelser '284-305'.
  26. oktober
Amandus
Amandus, flere helgener er knyttet til dette navn. Bl.a. en biskop af Strassburg død ca. 350.
  27. oktober
Sem
Sem, patriarken Noas ældste søn, hebræernes stamfader se. 1 Mos. 10, 21-31
  28. oktober
Simon og Judas
Simon og Judas, der efter apostlenes deling prædike evangeliet i Syrien, Mesopotamien og Persien. Her blev de efter overfaldet og dræbt med kølleslag. Marie Sophie Frederikke, født 28.10.1767, Frederik 6.´s dronning.
  29. oktober
Narcissus
Narcissus, død ca. 222. Muligvis af græsk herkomst. Han var den 30. biskop af Jerusalem.
  30. oktober
Absalon
Absalon, den gammeltestamentlige Absalon og ikke den danske Absalon som Valdemar 1. den Store 1131-1182 blev opdraget sammen med.
  31. oktober
Louise
Reformationens begyndelse 31.10.1517, tidligere Luther, se 10.11, Reformationens begyndelse. 
Louise, Frederik 8.´ dronning der blev født 31.10.1851.