november

  1. november
Alle helgen
Alle Helgens Dag, Festum omnium Sanctorum, som er en kirkelig fest indstiftet i 731 af pave Gregor 3., specielt for de helgener, der ikke fejres ved særskilte helgendage. Indtil 1770 var dagen helligdag i Danmark, hvorefter den blev henlagt til søndagen efter den 1. november under betegnelsen Allehelgensdag, til forskel fra den katolske Alle Helgens Dag.
Aftenen før fejres som Halloween i engelsktalende lande.
  2. november
Alle sjæle
Alle Sjæle
  3. november
Hubertus
Hubertus, opkaldt efter helgenen af samme navn, der døde 727, og efter hvem den traditionelle Huberbertusjagt den første søndag i november er opkaldt!
  4. november
Otto 
Otto kom ind i almanakken fra årgang 1700. Den kendteste helgen med dette navn var kejser Henrik IV's kansler, den senere biskop Otto af Bamberg (1139), der gjorde en stor indsats som evangelieforkynder i Pommern
  5. november
Malachias
Malachias d. 1148
  6. november
Leonhardus
Leonhardus d. ca. 570
  7. november
Engelbrecht
Engelbrecht d. 1225
  8. november
Claudius
Clausius d. ca. 300
  9. november
Theodor
Theodor, der som kristen soldat under kejser Diocletians kristenforfølgelser omkring år 300 nægtede at ofre til de hedenske guder og satte ild til gudinden Cybeles tempel. Han kastedes derpå i fængsel, tortureredes flere dage i træk og kastedes endelig, levende, i en brændende ovn.
  10. november
Luther
Luther, som er reformatoren Martin Luther, der fødtes i Eisleben 10. november 1438. Indtil 1852 var dagens navn Adelheida eller Tryphon, der led martyrdøden under kejser Decius´ (249-251) kristenforfølgelser.
  11. november
Morten bisp
Morten bisp. Martin af Tours var født i Pannonien, nuværende Ungarn, søn af en forhenværende officer i den romerske hær. Han indtrådte som 15-årig i hæren i Gallien og blev snart officer. Som 18-årig havde han et syn, som medførte at han opgav sin militære karriere og viede sit liv til kirkeligt arbejde. Efter en årrække som eneboer, blev han 370 valgt som biskop, men forsøgte at unddrage sig udnævnelsen, men forrådtes af gæssene i den gåsesti, hvor han søgte at gemme sig.
  12. november
Torkild
Torkild, ikke et helgennavn, optaget i almanakken 1725. Tidligere havde dagen forskellige navne, Brixius, Levinus og Jonas.
  13. november
Arcadius
Arcadius, der sammen med Probus blev tortureret ihjel under vandalernes kristenforfølgelser år 437. Indtil 1715 var dagens navn Brixius efter Sankt Briccius, der efterfulgte Martin af Tours som biskop.
  14. november
Frederik
Frederik, dagens navn siden 1685, som skulle være helgendag for biskop Sankt Frederik død 838, biskop i Utrecht, som blev myrdet af lejemordere medens han forrettede en messe i byens domkirke. En udlægning fortæller at mordet skyldtes, at Frederik havde taget parti for kejseren Ludvig den Frommes sønner i deres opgør mod faderen.
  15. november
Leopold
Leopold, død 1136, søn af markgrev Leopold 2. af Østrig. Opfostret i klostret Melk hos biskop Altmann af Passau. Han overtog markgrevskabet 1095 og ægtede 1106 kejser Henrik 5.´s datter Agnes, med hvem han fik 18 børn! Kanoniseret 1485 
  16. november
Othenius
Othenius, Othmarus død 759, abbed i klostret St. Gallen
  17. november
Anianus
Anianus, død 453, biskop 391 i Orléans
  18. november
Hesychius
Hesychius, død ca. 300, han var en højtstående officer i Antiochia under kejser Diokletian (284-305). Da han hørte, at soldater der ikke ville ofre til de romerske guder skulle udtræde af tjenesten, kastede han straks sit bælte, arresteredes og blev iført kvindeklæder, bundet til en sten og kastet i havet. 
  19. november
Elisabeth
Elisabeth, død 1231, datter af kong Andreas 2. af Ungarn, blev som 4-årig og gift som 14-årig, med landgrev Ludvig 4. af Thüringen, som tidligt døde. Derefter viede hun sit liv til fattige og levede selv i fattigdom.
  20. november
Volkmarus
Volkmarus, ikke et helgennavn
  21. november
Mariæ ofring
Mariæ ofring, denne kirkelige festdag kaldes også Maria tempelgang, indførtes i det 14. årh., som højtidligholdelse af årsdagen for Marias fremstilling i templet som 3-årig.
  22. november
Cecilia
Cecilia, en ung romersk pige, så stærk i troen, at hun, da hendes to kristne brødre henrettedes for deres tro, efter selv at være blevet fængslet, udsattes for tortur ved at nedsænke hende i kogende vand, hvilket ikke tog livet af hende, derefter forsøgtes halshuget, eftrer tre hug mislykkedes dette også, hvorefter hun overlever tre dage i sit hjem. Pave Urban lod hende begrave i Calixtuskatakomben. 

Den 22 november 1286 blev Erik 5. Klipping myrdet i Finnerup (Finderup) Lade, men af hvem? Erik Klipping, havde til natten søgt tilflugt der, under en jagt, sammen med Rane Jonsen, Grev Jakob af Halland og marsk Stig Andersen. Erik 5. Klippings søn Erik 6. Menved nu 12 år gammel er er kronet som hans efterfølger allerede som 2-årig 1276, og bliver derfor konge, men hans moder Agnes, drost Peder samt kansleren Martin Mogensen må foreløbig regere for ham. Det vigtigste nu er at sikre at Erik 6. Menved kan blive siddende som konge, det frygtedes at mordet på faderen var optakten til et større oprør. I søgelyset, som gerningsmand i mordet på Erik 5. Klipping er først og fremmest hertug Valdemar af Sønderjylland (Søn af Abels søn Erik hertug fra 1283), som en af de nærmeste slægtninge, men ingen vover at nævne ham som mulig gerningsmand, men det gælder derimod om at sikre ham for Erik 6. Menveds sag, og han tilbydes og modtager posten som rigsformynder. Danehoffet dømte marsken og 8 andre fredløse 1287. Domsudførelsen kunne undgås, hvis de dømte rømmede riget og deres ejendom, hvilket de da også klogeligt gjorde. De fredløse søger tjeneste hos Norges konge 1287. Det forekommer dog temmeligt usandsynligt, at netop de, der havde krammet på kongen, skulle snigmyrde ham. Valdemar af Sønderjylland og afdøde Jakob Erlandsens venner havde bedre grunde dertil. - det diskuteres stadig.
  23. november
Clemens
Clemens, død 107, efter St. Peter den tredje efterfølger som biskop af Rom. Han idømtes hårdt strafarbejde på grund af sin tro, og efter at have udvirket et mirakel, kastedes han i havet med et anker bundet om halsen.
  24. november
Chrystogonus
Chrysogonus, død ca. 300. I følge legenden blev han, efter at være blevt kastet i havet for sin tro, bragt i land af en fisk!
  25. november
Catharina
Catharina, død ca. 300. Hun blev for sin tro kastet i fængsel, hvor hun omvendte alle hun kom i nærheden af. Hun tortureredes derfor med knive og søm på et hjul, og siden halshugget. Hendes lig førtes af engle til Sinai, hvor der siden Katharinaklosteret er opført. I middelalderen var hun en af 14 nødhjælpere, med speciale i tunge- og svælglidelser. 
  26. november
Conradus
Conradus, død 975, var fyrstelig og udnævntes 934 til biskop i Konstanz
  27. november
Facundus
Facundus, død ca. 300. Som broderen Primitivius var han fra Leon i Spanien. Hvor de for deres tros skyld, blev tortureret og halshugget ved floden Ceia i Galicien i Spanien.
  28. november
Sophia Magdalene
Sophie Magdalene, af Brandenburg-Kulmbach, født 28 november 1700, var kong Christian 6.´s dronning.
  29. november
Saturninus
Saturninus, festdag for flere med dette navn. Han blev udsendt som missionær ca. 250 til Toulouse, hvor hedningene der bandt ham til benene af en tyr, som de jog ned ad trapperne fra byens capitolium. Her opførtes senere en kirke, Notre-Dame-du-Taur.
  30. november
Andreas
Andreas, Sct. Andreas' dag. Apostlen Andreas - Peters broder, forkyndte ifølge legenden det kristne evangelium i det nuværende Tyrkiet samt Rusland. Andreas led martyrdøden på et X-formet kors. Overtro og varsler knyttet til Sct. Andreas dag: Om aftenen skal man sætte et glas, helt fyldt med vand på bordet og lade det stå natten over. Hvis glasset næste morgen er løbet over, vil vinteren blive fugtig og mild - og det samme vil den efterfølgende sommer. Bliver vandet i glasset, vil den kommende vinter blive kold og sommeren tør. Kong Christian 6.´s fødelsdag 1699.