FREDERIK VI
FREDERIK   VI

DatoStedKilde
Født :28 Jan 1768Christiansborg slot-
Død :Dec 1839Amalienborg slot-
Begravet :-Roskilde-

Alder : 71

Noter : Konge 1808 - 1839 Overtog som 16 - årig regeringsmagten ved et "kup" i 1784 og regerede som kronprins-regent i stedet for hans sindssyge far indtil dennes død i 1808. Som kronprinsregent iværksatte han, på opfordring af greverne A. P. Bernstorff og brødrene Reventlow, landboreformerne, der skulle føre til bondens frigørelse af stavnsbåndet og overgang til selveje. 1787 forordning om fæstebondens retsstilling. 20 juni 1788 ophævelse af Stavnsbåndet. For 14 - 36 årige mænd, der endnu ikke havde været soldater ophævedes stavnsbåndet dog først fra år 1800. 1790 blev fæste gjort livsvarigt.
Oplevede voksende krav fra befolkningen om demokratisering. Kongen var absolut ikke interesseret deri, men måtte nødtvungent give efter. Accepterede oprettelsen af Stænderforsamlinger, men sørgede for, at disse kun fik rådgivende status. Der blev 4 Rådgivende Stænderforsamlinger, i Roskilde for øerne, i Viborg for Jylland, i Slesvig for Hertugdømmet Slesvig og i Itzehoe for Hertugdømmet Holsten. Alle 4 små, stille byer langt væk fra "urocentrene" København og Kiel. Island og Færøerne fik 3 pladser i Øernes Stænderforsamling. Som en indrømmelse til slesvigholstenerne kom der forordninger om en fælles højesteret og en fælles provinsregering for Slesvig og Holsten. Det gamle "op ewig ungedeelt zwosammen" gav stadig store og voksende problemer. Valgret og valgbarhed var afhængig af grundejendom eller livsfæste. Universitet og gejstlighed blev også repræsenteret. Stænderne skulle kun samles hvert andet år. Efter datidens forhold var det en ret stor del af befolkningen, der havde fået valgret, en af hver 40 indbyggere. Men "selvfølgelig" kun mænd. Til sammenligning var der i Frankrig, revolutionens hjemland kun 1 af hver 150 mennesker. Valgretsalderen var 25 år. Jøder fik valgret i kongeriget, men kunne ikke vælges. I hertugdømmer fik de ikke engang valgret.
Med dronningen fik han i alt 8 børn, men kun 2 døtre overlevede barndommen. Den ene, Vilhemine, var en tid gift med Fr. VII.
Havde flere elskerinder, den mest kendte fru Dannemand (Bente (Benedicte) Mortensdatter Rafsted), hvis 4 børn med kongen alle adledes. En veninde fra wienerkongressen 1814 -1815, Caroline Seuffert, født 1795, oppebar til sin død i 1891, 52 år efter kongens død, en årlig apanage fra den danske stat.
1808 Stadig krig med England. Spanske hjælpetropper sætter ved et uheld Kolinghus i brand. 1810 "Kaperkrig" mod England. 1811 Det første juletræ tændes i Kbh. 1813 Danmark går bankerot. 1814 Ved Kielerfreden må Danmark afstå Norge til Sverige efter 450 års rigsfællesskab. Fr. VI's fætter, som var dansk statholder i Norge vælges til konge af Norge og underskriver Norges frie forfatning i Eidsvold 17. maj 1814. Men Sverige forlanger aftalen overholdt, og i nov bliver den svenske konge også konge af Norge. 1814 Jøderne får fuld borgerret i Danmark. 1815 Værnepligtstiden er 2 år. 1816 - 20 ca 50 handelshuse går fallit pr år. 1818 Den nyoprettede Nationalbank overtager seddel udstedelsen. 1818 - 28 Landbrugskrise. 1819 Jødeforfølgelser i Kbh. Cahrlotte Amalie på St Thomas er rigets 6. største by med 14.000 indb. Landets første dampskib, Caledonia, indsættes mellem Kbh. og Kiel. 1820 H.C. Ørsted opdager elektromagnetismen. Dr. Dampe deporteres p.gr. af sine demokratiske ideer. 1822 Oprør i kolonien Trankebar. 1834 Nu 1,2 mill. indb. i DK. 1836 De Rådgivende Stænderforsamlinger træder sammen. Ca. 2,8% af befolkningen har stemmeret. 1837 Forhør under tortur forbydes i Danmark. 1838 Lægeeksamen indføres.

FarMor
CHRISTIAN VIICaroline Mathilde af England
ÆgteskabBørn
1790 - Marie Sofie Frederikke af Hessen-Kassel 28 Okt 1793 - Caroline
18 Jan 1808 - Vilhelmina Marie, Prinsesse af Danmark
1808 - Frederikke Dannemand 1810 - Loise Frederikke (Dannemand)
1812 - Caroline (Dannemand)
1813 - Frederik Vilhelm
1819 - Frederik Valdemar

FREDERIK VI
* 28 Jan 1768
† Dec 1839
CHRISTIAN VII
* 29 Jan 1749
† 13 Mar 1808
Caroline Mathilde af England
* 22 Jul 1751
† 10 Maj 1775
FREDERIK V
* 31 Mar 1723
† 14 Jan 1766


Louise af England
* 18 Dec 1724
† 19 Dec 1751Frederick Ludvig, Prins af Wales
-
-


Augustea af Sachsen-Gotha
-
-
CHRISTIAN VI
* 30 Nov 1699 - † 06 Aug 1746
Sofie Magdalene af Brandenburg-Kulmback
* 28 Nov 1700 - † 27 Maj 1770

Georg II af England
- - † 1760
Caroline af Brandenburg-Anspach
- - † 1737

Georg II af England
- - † 1760
Caroline af Brandenburg-Anspach
- - † 1737


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2004