24.12 "Eksisterer julemanden?"

Et rent statistisk tankeeksperiment. 

"Eksisterer julemanden?" 

SPY, et amerikansk magasin, har lavet en undersøgelse om julen, hvor spørgsmålet, "Tror du på julemanden", stilles og følgende svar gives. 

Det er et komplekst, teologisk spørgsmål, som ethvert barn må afgøre med sig selv. Eller er det nu også det?

Det har det da været indtil nu, hvor man har spurgt computeren "SPY jr.". Den har givet en strengt statistisk redegørelse, som skulle give svaret på spørgsmålet, om julemandens eksisterer. 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i den tro et julemanden eksisterer. Det er hermed vores udgangspunkt. 

Hvis man overhovedet er i besiddelse af en smule menneskekundskab, ved man, at det er meget usandsynligt, at en mand, hvis han da er helt normal, uden særlig grund vil ville vælge at bruge hele sit liv på at fremstille og levere legetøj til børn over hele jordkloden. Men da dette er en objektiv undersøgelse, d.v.s. en undersøgelse der kun er baseret det det man kan konstatere, uden at egne synspunkter, holdninger eller følelsesmæssige indfald, såsom had eller kærlighed, er indblandet i besvarelsen. Derfor er det kun et spørgsmål om at finde manden og at svare på om han, hvis han findes, ville kunne udføre det jobbet med at fremstille og udbringe de mange julegaver. 

Julemandens første forhindring er at ingen kendte rensdyr kan flyve. Videnskabsmænd mener dog, at der ud af jordens to millioner arter endnu findes 30.000 arter, der endnu ikke er klassificeret og navngivet. De fleste af disse dyrearter er insekter og andet småkravl, men muligheden for at er der findes større dyr, f. eks. et flyvende rensdyr, kan ikke afvises. At så julemanden er den eneste der har set en sådan er en anden sag. 

En endnu større hindring, for at julemanden kan udføre sit job, er at der er 2 milliarder børn under 18 år på jorden. Af dem er der heldigvis kun 378 millioner kristne at give gaver til. Af disse er der måske 15 %, som ikke er artige, og dem kommer julemanden jo ikke med gaver til. Det antages at der er 3,5 børn pr. husstand, så julemanden behøver kun at besøge 91,8 millioner hjem hver juleaften. 

Hvis han starter sin uddelingsrejse i øst og rejser mod vest har han cirka 31 timers mørke til sit forehavende. Dette udregnes til ca 822,6 besøg i sekundet, og julemanden har derfor ca. en tusindedel sekund til, at lande, springe ud af kanen, kravle ned gennem skorstenen, aflevere sine gaver, spise lidt godter, kravle tilbage, komme på plads i kanen, lette og flyve videre til næste hus. Hvis hans besøg er spredt ligeligt ud over hele jordkloden, må han tilbagelægge 1,270 km pr. husstand, sammenlagt en tur på 116.687.890 kilometer, heri er ikke medregnet afstandene over havet, tid til fodring af rensdyrene. Den hastighed hvormed han farer af sted er ca. 1.045 kilometer i sekundet eller ca. 3000 gange lydens hastighed. Det hurtigste fartøj, skabt af mennesker, er rumsonden Ulysses, der bevæger sig med 44,090 km pr. sekund. Til sammenligning kan det anføres at almindelig kanefart med rensdyr, over land, foregår med en hastighed af ca. 25 km/sek

Hvad mon gaverne som julemanden kører af sted med vejer? Får hvert barn en gave på 1 kilogram, sådan svarende til en æske Lego, bliver det i alt til en samlet last, plus vægten af julemand, på 321.300 tons (321.000.000 kilogram). 
På land kan et rensdyr trække 135 kilogram, måske kan flyvende rensdyr trække ti gange så meget, der må så spændes 214.200 rensdyr for kanen. Kanen plus rensdyr og gaver kommer derfor til at veje omkring 353.430 tons (353.430.000 kilogram), eller 4 gange så meget som oceanlineren Queen Elizabeth. 

Alle disse rensdyr vil møde så stor luftmodstand, når kanen plus julemand, gaver og rensdyr rammer luftmolekylerne, (dette fænomen kaldes gnidningsmodstand, og der vil ske det samme som når man gnider hænderne mod hinanden, der vil opstå varme), at varmen, som ville være 14.3 kvintillion joules hvert sekund, ville få de bagvedliggende rensdyr til at eksplodere og blive til atomer i løbet af 4,26 tusindedel sekund. 

Julemanden selv vil blive udsat for en centrifugalkraft på 17.500,06 gange tyngdekraften (centrifugalkraften er den kraft der tvinger et legeme bort fra centrum i en cirkelbevægelse, en sten i en snor slynget rundt, trækker i snoren med lige så stor en kraft, som der skal til for at holde den på plads i bevægelsen). En julemand med en egenvægt på 100-115 kilogram, vil blive presset mod kanens ryglæn, med så stor en kraft at det ville svare til en vægt på 1.968.757 kilogram. Så stor en kraft ville være øjeblikkelig dødbringende, og han ville, som rensdyrene, ende som atomer i verdensrummet. 

- Alt dette må uvægerligt føre til følgende konklusion: 

Hvis han eksisterer,

er han allerede død.

Bragt i Politiken 24.12.93, klippet og bearbejdet fra magasinet SPY.

Derefter har jeg bearbejdet det.

© Niels Nordholt  2004