OPDATERET: 09.04.2007

22.03 - 25.04   Påsken  


Påske
n
Påskens placering blev bestemt på et kirkemøde 325 i Nikæa. Her blev der truffet en endelig afgørelse om, at festen for Kristi opstandelse altid fandt sted på en søndag, og denne søndag skulle være:

den første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn.

Det betyder at den søndag kan ligge mellem 22.03 og 25.04..

Derfor kan palmesøndag, som jo starter påsken, og derfor ligger en uge før påskesøndag, ligge mellem 15.03. - 18.04.

© Niels Nordholt  2004-2007