NYT:

OPDATERET: 09.04.2007

22.03 - 25.04   Påsken i Det Gamle Testamente

Påsken i Det Gamle Testamente

2 Mos 12,11
Sådan skal I spise det: I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have sandaler på fødderne og stav i hånden; i al hast skal I spise det. Det er
påske for Herren.

2 Mos 12,48
Når en fremmed bor som gæst hos dig og vil holde
påske for Herren, skal alle af mandkøn hos ham omskæres. Så må han være med til det, og han skal være som en af landets egne. Men ingen uomskåret må spise af det.

3 Mos 23,5
På den fjortende dag i den første måned, lige inden mørket falder på, er det
påske for Herren

4 Mos 9,2
Israelitterne skal holde
påske til den fastsatte tid.

4 Mos 9,4
Så gav Moses israelitterne besked om at holde
påske,

4 Mos 9,5
og de holdt
påske i Sinajs ørken i den første måned, den fjortende dag i måneden, lige inden mørket faldt på. Israelitterne gjorde, ganske som Herren havde befalet Moses.

4 Mos 9,6
Der var nogle mænd, der var blevet urene ved berøring med lig, så de var ude af stand til at holde
påske på denne dag. Disse mænd kom hen til Moses og Aron den dag

4 Mos 9,10
Sig til israelitterne: Hvem som helst af jer eller jeres efterkommere, som bliver uren ved berøring med lig, eller som er på en lang rejse, skal alligevel holde
påske for Herren.

4 Mos 9,13
Men den mand, som er ren og ikke er på rejse, og som undlader at holde
påske, det menneske skal udryddes fra sit folk, fordi han ikke har bragt Herrens gave til den fastsatte tid. Den mand må bære straffen for sin synd.

4 Mos 9,14
Når en fremmed bor som gæst hos jer og vil holde
påske for Herren, skal han gøre det i overensstemmelse med forordningen og forskriften om den. Én og samme ordning skal gælde for jer, for de fremmede og for landets egne

4 Mos 28,16
På den fjortende dag i den første måned er det
påske for Herren

5 Mos 16,1
Giv agt på måneden abib, og hold påske for Herren din Gud; for i måneden abib førte Herren din Gud dig ud af Egypten om natten

2 Kong 23,21
Derpå befalede kongen hele folket: »Hold
påske for Herren jeres Gud, sådan som den er foreskrevet i denne pagtsbog

2 Kong 23,22
En sådan
påske havde der ikke været holdt i al den tid, der havde været konger i Juda, ikke siden dengang dommerne dømte i Israel.

2 Kong 23,23
Først i kong Josijas attende regeringsår blev denne
påske holdt for Herren i Jerusalem

2 Krøn 30,1
Hizkija sendte bud ud over hele Israel og Juda, og han skrev også breve til Efraim og Manasse om, at de skulle komme til Herrens tempel i Jerusalem og holde
påske for Herren, Israels Gud

2 Krøn 30,5
Derfor besluttede de at lade gå bud ud i hele Israel, fra Be'ersheba til Dan, om, at de skulle komme og holde
påske for Herren, Israels Gud, i Jerusalem, for man havde ikke holdt den fuldtalligt som foreskrevet

2 Krøn 35,1
Så holdt Josija påske for Herren i Jerusalem. Den fjortende dag i den første måned slagtede de påskelammet

2 Krøn 35,18
En sådan
påske havde der ikke været holdt i Israel, siden profeten Samuel levede; ingen af Israels konger havde holdt en påske som den, Josija holdt sammen med præsterne og levitterne og alle judæerne og de israelitter, som var til stede, og sammen med Jerusalems indbyggere.

2 Krøn 35,19
I Josijas attende regeringsår holdt man denne
påske

© Niels Nordholt  2004-2007