DEN SLESVIGSKE VOGNSAMLING I HADERSLEV!  
     
 

 

MUSEET ER BLEVET INDVIET lørdag d. 1. juni 2002

Baggrundsorientering!
 

FOTO: ELSEBETH DEHLHOLM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Baggrundsorientering  
 
Vognsamlingen er samlet af, nu afdøde, Boghandler Johannes Nielsen og den spæde begyndelse startede i begyndelsen af 1950-erne.

Efterhånden voksede samlingen til omkring 165 vogne og kaner mv.

Samlingen har gennem årene haft en skiftende tilværelse, hvor den har været installeret i henholdsvis Christiansdal og Tørning Mølle. De sidste godt 10 år har der været arbejdet meget med hvorledes samlingen kunne få et endelig godt og blivende sted.

Det er nu lykkedes idet Sønderjyllands Amt, Haderslev Kommune og Haderslev Museum nu har fundet de ideelle rammer for samlingen på den nu nedlagte Schaumanns Klædefabrik på Simmerstedvej i Haderslev.

Stueetagen på bygningskomplekset er totalt renoveret og vognsamlingen er flot indpasset i de gode rammer der nu er skabt.

Åbningen sker lørdag den 1.juni 2002 hvor der vil være en hel del festivas omkring selve åbningen og herefter vil der være Haderslev Museum som står for samlingen. I den anledning er der ansat en heltidsmedarbejder ved samlingen.

Vognsamlingen, som absolut er et besøg værd, vil have samme åbningstid som Haderslev Museums øvrige afdelinger i Byen og man glæder sig meget til mange besøg.

Svend Aage Nissen

 
OPDATERET: 30.01.2003
 
 

ÅBNINGSTIDER OG ANDRE OPLYSNINGER OM HADERSLEV MUSEUM


Billeder af forskellige vogne fra DEN SLESVIGSKE VOGNSAMLING I HADERSLEV!
FOTO: NIELS NORDHOLT

copyright © 2003 design OG FOTO: Niels Nordholt NORDHOLTWEBDESIGN